ส่งพัสดุไปประเทศญี่ปุ่น ถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เช็กสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมง!

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ และมี GDP สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้งยังโดดเด่นในด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร นอกจากนี้ คนในประเทศยังมีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูง จึงนับเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ในปัจจุบันจึงมีหลายประเทศที่ขนส่งสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ ของญี่ปุ่นจำนวนมาก ทั้งเพื่อการลงทุน, การค้า, การทำธุรกิจ และการส่งพัสดุไปให้ครอบครัวด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย หากใครกำลังมองหาช่องทางส่งสินค้าข้ามไปยังประเทศนี้ มาทำความรู้จักผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่าง RNP Express

ส่ง ของ ไป ประเทศ ญี่ปุ่น

ของถึงผู้รับที่ญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยบริการ Express

ส่ง พัสดุ ไป ญี่ปุ่น

ส่งของถึงมือผู้รับแบบ Door to Door

ส่ง พัสดุ ไป ญี่ปุ่น ราคา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งของอย่างครบถ้วน โดยผู้เชี่ยวชาญ

ส่ง ของ ไทย ไป ญี่ปุ่น

เช็กสถานะพัสดุ Real-time บริการเสริมฟรี

คำนวณค่าขนส่งของไปญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งพัสดุหรือของต่าง ๆ จากไทยไปที่ญี่ปุ่นกับ RNP Express จะพิจารณาน้ำหนักตามจริง เปรียบเทียบกับน้ำหนักตามปริมาตร หากมีขนาดกล่องใหญ่แต่มีน้ำหนักเบา จะคิดจากน้ำหนักตามปริมาตร (Dimension) โดยวิธีคิดคำนวณราคาค่าจัดส่งสินค้า มีดังนี้

ยกตัวอย่างกรณี : น้ำหนักสินค้าที่ต้องการจัดส่งคือ 15 กิโลกรัม มีขนาดกล่องกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร

วิธีคำนวณปริมาตรกล่อง (กิโลกรัม)

[ความกว้าง X ความยาว X ความสูง ของขนาดกล่อง (เซนติเมตร) ] ÷ 5,000 

คิดเป็น (40 X 50 X 30) ÷ 5,000 = 12 กิโลกรัม
เมื่อนำน้ำหนักตามปริมาตรมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริงของสินค้าแล้ว หากน้ำหนักใดมีมากกว่าจะใช้คิดเป็นราคาค่าขนส่งสินค้า ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า น้ำหนักจริงมีมากกว่า ดังนั้นค่าจัดส่งของจะคิดเป็น 15 กิโลกรัมนั่นเอง

การส่งสินค้าไปต่างประเทศนั้น สิ่งสำคัญประการแรกคือ ฉลากของสินค้าจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทาง RNP Express ก็มีบริการเสริมพร้อมรับทำให้ฟรี นอกจากนี้ ก่อนส่งสิ่งของใดก็ตามจากประเทศไทยไปยังญี่ปุ่น คุณจำเป็นต้องรู้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินค้าและการเสียภาษี ดังนี้  

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสินค้า

ญี่ปุ่นนับเป็นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเข้มงวดเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าประเทศอยู่พอสมควร ดังนั้น คุณจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถนำเข้าประเทศอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย 

ตัวอย่างสินค้าที่สามารถขนส่งได้ เช่น

 • สินค้าประเภทอาหารแห้ง (ทั้งที่มีฉลาก อย. และไม่มี)
 • สินค้าประเภทอาหารเสริม
 • สินค้าประเภทเครื่องสำอาง
 • สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ยารักษาโรค, ยาสามัญประจำบ้าน โดยจำเป็นต้องมีใบรับรองจากแพทย์

ตัวอย่างสินค้าที่ต้องห้าม ดังนี้ 

 • อาหารสด และสินค้าที่มีส่วนผสมของสัตว์เนื้อแดง เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว
 • เมล็ดพืช ผัก และผลไม้
 • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 • ยาห้ามนำเข้า 11 ชนิด ที่มีส่วนผสมของสารซูโดอีเฟดรีน หรือสารไดเฟนอกไซเลต 
 • แมลง
 • ดิน พืชที่มีดินติดอยู่ รวมถึงฟาง และแกลบข้าวด้วย

ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับของห้ามส่งทางไปรษณีย์ต่างประเทศเพิ่มเติมก่อนจัดส่งสินค้า หรือติดต่อสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการส่งของได้ที่ช่องทาง @rnpexpress

ส่งสินค้าไปที่ญี่ปุ่นต้องเสียภาษีหรือไม่

หากมูลค่าของสินค้าที่ต้องการส่งไปญี่ปุ่นไม่เกินเกณฑ์ขั้นต่ำ 10,000 YEN หรือประมาณ 2,200 บาท จะได้รับยกเว้นภาษี แต่หากเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็อาจถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราเฉลี่ยที่ 4.49-30% ของมูลค่าสินค้า ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรมศุลกากรปลายทาง และมูลค่าหรือประเภทของสินค้าด้วย

ให้การส่งของข้ามประเทศของคุณเป็นเรื่องง่าย เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร กับ RNP Express ที่พร้อมส่งสินค้าของคุณไปยังจุดหมายประเทศญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ด้วยคุณค่าที่ RNP มอบให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังต่อไปนี้ 

 • การขนส่งสินค้าไปต่างประเทศจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก RNP Express คอยดูแลประสานงานตลอดการดำเนินการ พร้อมให้คำแนะนำด้านข้อมูลและเอกสาร ผู้ใช้บริการจึงเชื่อถือได้
 • เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น ด้วยบริการเสริมต่าง ๆ ที่จะช่วยลดภาระและต้นทุนการขนส่ง
 • จัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
 • RNP Express พร้อมส่งมอบบริการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ ผู้ใช้บริการจึงไว้วางใจได้อย่างแน่นอน

การขนส่งพัสดุสิ่งของต่าง ๆ ไปยังญี่ปุ่นกับ RNP Express สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการแจ้งประเภทพัสดุ และถ่ายรูปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. สมัครบัญชีผู้ใช้สำหรับจัดส่ง

3. เจ้าหน้าที่ RNP Express จัดเตรียมเอกสาร และแพ็กพัสดุเพื่อเตรียมจัดส่ง

4. ผู้ใช้บริการชำระค่าขนส่งพัสดุให้เรียบร้อย

5. สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

6. พัสดุถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าไปปลายทางต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ : @rnpexpress

ส่งของไปประเทศอื่น ๆ