“RNP โปรโมชันชุ่มฉ่ำ รับหน้าฝน”

สายส่งเบา….รับส่วนลดสบายยย

1. เมื่อจัดส่งครบ 6-10 กก. รับทันที! ส่วนลด 200 บาท

2. เมื่อจัดส่งครบ 11-20 กก. รับทันที! ส่วนลด 300 บาท

สายส่งง่าย….ประหยัดเวลา

เมื่อจัดส่งครบ 11-20 กก.
บริการเข้ารับพัสดุฟรี ถึงหน้าบ้าน
*เฉพาะในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ

**ในกรณีจัดส่งเกิน 21 กก.ขึ้นไป
สามารถสอบถามเซลล์เพิ่มเติมได้เลย**

ประเทศที่เข้าร่วมโปรโมชัน