ส่งของไปต่างประเทศง่ายๆ “สำหรับมือใหม่หัดส่ง”

อยากส่งของไปต่างประเทศ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? สำหรับมือใหม่หัดส่ง เคยไหม? อยากส่งของไปต่างประเทศ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร RNP จะช่วยคุณไขข้อสงสัยและแนะนำขั้นตอนง่ายๆ ให้คุณส่งของไปต่างประเทศได้อย่างราบรื่น ไร้กังวล

1. เตรียมของให้พร้อมก่อนจัดส่ง

 • ตรวจสอบสินค้าว่าสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้หรือไม่
 • ห่อสินค้าให้มิดชิด ป้องกันสินค้าเสียหาย
 • เลือกกล่องให้ขนาดพอดีกับสินค้า
 • ปิดกล่องให้แน่นหนา
 • เขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับให้ชัดเจน

2. เลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้า

 • RNP Express ช่วยแนะนำบริการขนส่งหลากหลายรูปแบบ
 • เลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะกับสินค้าของคุณ
 • เปรียบเทียบราคา ระยะเวลา และความปลอดภัยของแต่ละวิธี

3. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

 • ติดต่อทางทีมงาน RNP ช่วยแนะนำ จัดเตรียมเอกสาร
 • ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)
 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 • ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) (กรณีขนส่งทางเรือ)
 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมขาออก (Export License) (กรณีสินค้าบางประเภท)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificates of Origin) (กรณีต้องการ)
 • เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า ปลายทาง และวิธีการขนส่ง

4. ชำระค่าส่งและส่งสินค้า

 • ชำระค่าส่งตามราคาที่ตกลงกับบริษัทขนส่ง นำสินค้าไปส่งที่บริษัท หรือใช้บริการเรียกรับพัสดุ
 • เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

5. ติดตามสถานะการขนส่ง

 • ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทขนส่ง หรือสอบถามกับบริษัทขนส่ง
 • RNP Express มีทีมงานคอยอัพเดท ติดตามสถานะสินค้าแบบ case by case
 • มีเลข tracking คุณสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ด้วยตนเอง

การส่งของไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก เพียงคุณเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาข้อมูลสินค้าต้องห้ามของประเทศปลายทาง เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าถูกตีกลับ และเลือกบริษัทขนส่งที่เหมาะสม คุณก็สามารถส่งของไปต่างประเทศได้อย่างราบรื่น ไร้กังวล

บริการนำเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร