ขนาดกล่องพัสดุมีกี่ขนาด เลือกอย่างไร? รวมข้อมูลน่ารู้ เพื่อจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกขนาดกล่องพัสดุ

ในยุคปัจจุบันที่การซื้อขายสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบการขนส่งสินค้าหรือการจัดส่งแบบ Door to door ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ เพราะประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดส่ง ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) และความสำเร็จของธุรกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งในบรรดาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบการขนส่งนั้น การเลือกขนาดกล่องพัสดุที่เหมาะสมถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ขนาดของกล่องพัสดุที่เหมาะกับสินค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการขนส่ง โดยการใช้ขนาดไซส์กล่องพัสดุที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมถึงช่วยลดต้นทุนราคาการส่งของได้ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้วัสดุแพ็คของที่มากเกินความจำเป็น ดังนั้น การทำความเข้าใจและเลือกใช้กล่องพัสดุที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ เพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


Highlight

 • ขนาดกล่องพัสดุที่เหมาะกับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาพรวมการขนส่ง
 • ปัจจุบันมีกล่องพัสดุที่เป็นที่นิยม 9 ขนาดให้เลือก ตามความเหมาะสมกับสินค้าประเภทต่าง ๆ 
 • ข้อดีของการเลือกใช้กล่องพัสดุที่เหมาะสมคือ ลดความเสียหายและประหยัดต้นทุนทางธุรกิจได้


ขนาดของกล่องพัสดุที่นิยมใช้จัดส่งมีกี่ขนาด เช็กเลย!

ขนาดของกล่องพัสดุ

การเลือก size กล่องพัสดุที่เหมาะกับขนาดพัสดุจะช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้า ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับพัสดุได้ โดยขนาดกล่องพัสดุที่นิยมใช้มีหลากหลายขนาด แต่ละก็จะเหมาะกับสินค้าประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • เบอร์ A (14 X 20 X 6 ซม.) : เหมาะกับสินค้าขนาดเล็ก เช่น เอกสาร ของชิ้นเล็ก
 • เบอร์ B (17 X 25 X 9 ซม.) : เหมาะกับสินค้าขนาดกลาง เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า
 • เบอร์ C (20 X 30 X 11 ซม.) : เหมาะกับสินค้าขนาดปานกลาง เช่น หนังสือ ของใช้ชิ้นเล็กทั่วไป
 • เบอร์ D (22 X 35 X 14 ซม.) : เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ของใช้ในบ้าน
 • เบอร์ E (24 X 40 X 17 ซม.) : เหมาะกับสินค้าชิ้นใหญ่ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า
 • เบอร์ F (30 X 45 X 20 ซม.) : เหมาะกับสินค้าชิ้นใหญ่พิเศษ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
 • เบอร์ G (31 X 36 X 26 ซม.) : เหมาะกับสินค้าชิ้นใหญ่พิเศษ เช่น ลังผลไม้ ขวดแก้วขนาดใหญ่
 • เบอร์ H (40 X 45 X 34 ซม.) : เหมาะกับสินค้าชิ้นใหญ่พิเศษ เช่น ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่
 • เบอร์ I (หนา 5 ชั้น) (45 X 55 X 40 ซม.) : เหมาะกับสินค้าชิ้นใหญ่พิเศษที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน เช่น เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่

ขนาดกล่องพัสดุส่งผลต่อค่าขนส่งและต้นทุนทางธุรกิจอย่างไร

การเลือกขนาดกล่องพัสดุที่เหมาะสมนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนทางธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วบริษัทผู้ให้บริการขนส่งจะคำนวณค่าขนส่งจากน้ำหนักของพัสดุเป็นหลัก หากพัสดุมีน้ำหนักมาก ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน หากพัสดุมีน้ำหนักเบา ราคาก็จะถูกลง ช่วยประหยัดต้นทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่พัสดุมีน้ำหนักเบาแต่เลือกใช้กล่องใหญ่จนเกินความจำเป็น บริษัทขนส่งอาจคำนวณค่าขนส่งจากน้ำหนักตามปริมาตรแทน โดยจะใช้สูตรคำนวณจากขนาดกว้าง x ยาว x สูง หารด้วย 5,000 เพื่อหาน้ำหนักตามปริมาตรเป็นกิโลกรัม และใช้ตัวเลขนี้ในการคิดคำนวณราคา ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้ขนาดกล่องพัสดุใหญ่เกินไปจึงอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงขึ้นได้

ฉะนั้น การเลือกใช้กล่องให้พอดีกับสินค้าจึงเป็นวิธีการที่ช่วยควบคุมต้นทุนทางธุรกิจได้ นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้ว ยังช่วยลดการสิ้นเปลืองวัสดุบรรจุภัณฑ์และเป็นการเพิ่มความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาวได้อีกด้วย 


ข้อดีของการเลือกขนาดกล่องพัสดุให้เหมาะสม มีความสำคัญอย่างไร

การเลือกใช้ขนาดกล่องพัสดุที่เหมาะกับสินค้านั้นมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ลดความเสี่ยงในการเสียหายของสินค้า : กล่องพัสดุขนาดที่เหมาะสมจะรองรับและปกป้องสินค้าได้อย่างแน่นหนา ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียหายระหว่างการขนส่งได้
 • ประหยัดต้นทุน : การใช้กล่องพัสดุขนาดที่พอดีกับสินค้าจะช่วยลดน้ำหนักและปริมาตรในการขนส่ง ทำให้สามารถประหยัดได้มากขึ้น เพราะค่าขนส่งมักคิดตามน้ำหนักและขนาดของกล่อง
 • ประหยัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ : การใช้กล่องขนาดพอดีจะช่วยลดการสิ้นเปลืองวัสดุบรรจุภัณฑ์มากเกินความจำเป็น เป็นการส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและขนถ่ายสินค้า : กล่องพัสดุขนาดเหมาะสมจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและการขนส่งสินค้า ทำให้กระบวนการลำเลียงมีความคล่องตัวมากขึ้น
 • สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า : การได้รับสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น รวมถึงลดข้อร้องเรียนเรื่องสินค้าเสียหายจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมได้

บทสรุปของการเลือกขนาดกล่องพัสดุ 

การเลือกใช้ขนาดกล่องพัสดุมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้า เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการจัดส่ง ต้นทุนธุรกิจ ความปลอดภัยของพัสดุ รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการเลือกกล่องพัสดุให้เหมาะสมจึงเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจก็ว่าได้

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการขนส่งที่สามารถให้คำปรึกษา และข้อแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้กล่องพัสดุอย่างเหมาะสม RNP Express ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยความเชี่ยวชาญในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของทีมงาน ที่พร้อมให้คำปรึกษา รวมทั้งหมดดูแลขั้นตอนการขนส่งของคุณอย่างใส่ใจ เพื่อให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ RNP Express ยังมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนความพึงพอใจสูงสุด ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านขนส่ง คุณจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอน โดยสามารถติดต่อได้ที่ Line : @rnpexpress


บริการนำเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร