มือใหม่หัดส่ง คำศัพท์ที่ต้องรู้! ก่อน”ส่งของไปต่างประเทศ”


การส่งของไปต่างประเทศ อาจดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับมือใหม่หลายๆคน แล้วก็มีอีกหลายคนที่สับสนกับคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยและไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ใช้ในวงการโลจิสติกส์หรือธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ แต่ไม่ต้องกังวลไป

ในบทความนี้ผมอยากที่จะมาแบ่งปัน 7 คำศัพท์ที่ควรรู้ ก่อนส่งของไปต่างประเทศเพื่อช่วยให้การส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องกันครับ


7 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งไปต่างประเทศ (เพื่อการสื่อสารให้เข้าใจในระบบขนส่ง)

คือ เอกสารสำคัญสำหรับการส่งออก-นำเข้าระหว่างประเทศ เปรียบเสมือนสัญญาการขนส่งระบุรายละเอียด สินค้า ผู้ส่ง ผู้รับ เที่ยวบิน น้ำหนัก ค่าขนส่ง ฯลฯ

คือ การเคลื่อนย้ายคน สินค้า หรือบริการจากตำแหน่งหนึ่ง ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ประกอบด้วย 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งทางราง 

หมายถึง สถานที่ที่ใช้เก็บรักษาสินค้า วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไว้ชั่วคราว ก่อนที่จะนำไปจำหน่าย กระจายสินค้า ซึ่งทาง RNP Express มีบริการเสริมอย่าง บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าฟรี ข้อดีของบริการนี้จะช่วยให้

  • ไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่เพิ่ม
  • มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
  • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าได้ โดยทีมงานให้บริการทุกขั้นตอน

คือ เงื่อนไขมาตรฐานสากลที่กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อและผู้ขายในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีไว้เพื่อช่วยให้การค้าขายระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความเสี่ยง และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

คือ หลักฐาการยืนยันซื้อขายสำคัญ เหมือนใบเสร็จเวอร์ชั่นธุรกิจว่าผู้ขายส่งมอบสินค้าหรือบริการ ให้ผู้ซื้อเรียบร้อย มีรายละเอียดประกอบไปด้วย สินค้า ราคา เงื่อนไข การชำระเงิน

คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประสานงานในด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลทุกขั้นตอนของการขนส่ง เอกสารการขนส่ง ประกันการขนส่ง และพิธีการศุลกากร

คือ ขั้นตอนกระบวนการเตรียมสินค้าก่อนจัดส่ง โดยเน้นความปลอดภัยเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง ช่วยให้สินค้าถึงมือผู้รับปลายทางแบบสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน

ในการส่งของไปต่างประเทศนั้น มีรายละเอียดด้านเอกสารต่างๆมากมาย การเรียนรู้ทำความเข้าใจคำศัพท์ที่สำคัญเหล่านี้ จะช่วยให้สามารถเตรียมเอกสารและดำเนินการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง ราบรื่น และประหยัดเวลา

บริการนำเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร